Voortaan vergunningplicht autoverhuurbedrijven

Geplaatst: 14-3-2019

De gemeenten Roosendaal, Steenbergen en Moerdijk verplichten autoverhuurbedrijven voortaan om een vergunning aan te vragen. Dat gebeurt om autoverhuurbedrijven met slechte bedoelingen te weren. Naar verwachting volgen dit jaar ook de andere gemeenten binnen het politiedistrict De Markiezaten met een vergunningplicht voor de autoverhuurbranche.

Uit diverse politieonderzoeken kwam naar voren dat, in bepaalde gevallen, eigenaren en medewerkers van autoverhuurbedrijven verbonden bleken te zijn aan criminele organisaties. Zo verhuurden ze speciaal geprepareerde auto's met verborgen ruimten voor het vervoer van drugs, wapens of geld. Ook ontdekte de politie dat criminele kopstukken rondreden in peperdure huurauto's. Het ging om mensen die geen officieel inkomen hadden en de huur van de dure auto cash betaalden.

Administratie en legitimatie

De vergunningvoorschriften moeten voorkomen dat een ondernemer bewust, dan wel onbewust illegale activiteiten verricht of faciliteert binnen zijn bedrijf. De vergunningplicht in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college van B&W meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteit van autoverhuurbedrijven en de bedrijven op die manier ook beter kan controleren. De vergunning stelt voorwaarden aan de exploitatie van de onderneming. Denk daarbij aan goede administratie, strenge legitimatieplicht, maatregelen ter voorkoming van het witwassen en controle op gebruik van de verhuurauto. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengegaan.

Risicobranches

De branche zit niet te wachten op de risico’s dit soort criminele activiteiten met zich meebrengen. Uiteraard willen bonafide ondernemers geen zakendoen met criminelen. Daarnaast willen ze voorkomen dat hun huurauto inbeslaggenomen wordt, als blijkt dat de huurauto gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen. Tijdens een informatieavond lieten ondernemers zich uitgebreid informeren door de politie en gemeenten. Ze meldden zich aan om actief mee te denken over nieuwe en uitvoerbare regels.

De goeden van de kwaden scheiden

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zijn de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) van de gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten recent aangepast (of worden aangepast). Daardoor is het mogelijk om een vergunningstelsel voor zogenaamde risicobranches in te stellen. Het gaat om gevoelige branches die criminaliteit faciliteren en/of gebruikt worden voor witwaspraktijken. Gemeenten kunnen op deze manier de goedwillende bedrijven onderscheiden van de kwaadwillende bedrijven. De autoverhuurbranche is de eerste branche waarvoor een vergunningplicht komt.

Moerdijk

De Moerdijkse gemeenteraad heeft in februari de aanwijzingsmogelijk van branches opgenomen in de APV. Het aanwijzen van de specifieke branches is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W in Moerdijk heeft recent autoverhuurbedrijven als branche aangewezen waarvoor per 1 september 2019 een vergunningplicht gaat gelden.