Controle autoverhuurbedrijf

Geplaatst: 9-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Op 9 mei controleerden gemeente en Belastingdienst met ondersteuning van de politie een autoverhuurbedrijf in de gemeente Moerdijk. De benodigde vergunningen en de administratie van het bedrijf zijn gecontroleerd. Een aantal bevindingen wordt nader uitgezocht. Ook is het gebruik van het perceel in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente start een handhavingstraject op.

De controle vond plaats in aanloop naar de vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven die binnen de gemeente Moerdijk vanaf dit najaar geldt. Dat gebeurt om autoverhuurbedrijven met slechte bedoelingen te weren. Uit onderzoek blijkt dat deze branche kwetsbaar is voor criminele invloeden. Criminelen maken regelmatig gebruik van huurauto’s. In deze voertuigen worden geregeld zorgvuldig geprepareerde ruimtes aangetroffen met daarin drugs, wapens en/of geld. Om de rol van autoverhuurbedrijven te onderzoeken bij het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten werken de overheidsorganisaties en de branche samen.

Samen sterk tegen ondermijning

Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en gemeenten trekken samen op tegen ondermijning. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld criminele activiteiten, onverklaarbaar vermogen of witwassen, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen dat er integrale controles worden uitgevoerd. Hierdoor wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en verstoord.