Controle bedrijventerrein Zwartenberg

Geplaatst: 22-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Dinsdag 21 mei bezochten douane, politie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk onaangekondigd tien bedrijven op bedrijventerrein Zwartenberg. Zij controleerden op het naleven van milieu-, brandveiligheid- en bouwvoorschriften. Ook werd gecontroleerd of de activiteiten van de bedrijven passen binnen het bestemmingsplan. Tijdens de controle zijn behoorlijk wat overtredingen geconstateerd. Diverse bevindingen worden nog uitgezocht.

Tijdens de controle bleek dat bij meerdere bedrijven de milieuvoorschriften niet werden nageleefd. Er was bijvoorbeeld sprake van onvoldoende beschermingsmaatregelen waardoor bodembedreigende afvalstoffen in de bodem terecht (kunnen) komen. Of het te lang opslaan van afvalstoffen in plaats van die te laten afvoeren naar een erkende verwerker. Verder waren de gevaarlijke stoffen bij meerdere bedrijven en opslag van (cilinder)gasflessen niet conform de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen opgeslagen. In een paar gevallen bleken brandblussers niet gekeurd. Ook was de nooduitgang een enkele keer geblokkeerd. Tot slot nam de douane monsters uit brandstoftanks om te controleren of de inhoud van de tanks rode of witte diesel bevat. De monsters zijn meegenomen voor analyse.

Opvolging

Bedrijven die in overtreding waren, krijgen binnen enkele weken bericht over de afwerking en gevolgen van de geconstateerde overtredingen. Sommige bevindingen worden nader uitgezocht. Als hier strafbare feiten uit blijken dan kan proces-verbaal worden opgemaakt of bestuursdwang toegepast. Dat laatste houdt in dat de overheid door zelf in te (laten) grijpen een situatie waarin sprake is van een ernstige/acute gevaarzetting beÃĢindigt. De kosten daarvan zijn voor de overtreder.

Preventieve werking

De controle van 21 mei is uitgevoerd door 12 toezichthouders van douane, politie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk. De controle levert niet alleen een actueel inzicht op maar werkt ook preventief. Gezamenlijk brengen partijen het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht. Daarmee worden bedrijven zich meer bewust van de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige leef- en werkomgeving.