Evaluatie verkeersmaatregelen Noordlangeweg Willemstad

Geplaatst: 21-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

In 2018 is er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangelegd op de Noordlangeweg in Willemstad, tussen de Maltaweg en het Steenpad. Onlangs heeft de gemeente samen met de werkgroep verkeer van de stadstafel Willemstad de uitgevoerde maatregelen geëvalueerd. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat het 50 km plateau binnen de bebouwde kom voor te veel hinder en overlast zorgt voor direct aanwonende bewoners. 

Geluid en trillingen

In nauw overleg en afstemming met de werkgroep verkeer van de stadstafel Willemstad en enkele bewoners zijn er vorig jaar drie 60 km plateaus buiten de bebouwde kom, een wegversmalling ter hoogte van de bebouwde komgrens en een 50 km plateau binnen de bebouwde kom aangelegd. Met de beste bedoelingen zijn deze plateaus in samenspraak met werkgroep verkeer en bewoners aangelegd om het te hard rijden in de Noordlangeweg aan te pakken. Met de verkeersdrempel in de bebouwde kom zijn naast het terugbrengen van de snelheid andere ervaren problemen voor terug gekomen. Bewoners van de Pieter van Oldenborghlaan geven aan geluids- en trillingsoverlast te ervaren van het aanlegde 50 km plateau, vooral wanneer er zwaar verkeer (vrachtwagens, landbouwverkeer) over heen rijdt. Daarnaast ervaart men overlast bij het afremmen en optrekken bij het plateau. Zowel de gemeente als bewoners hadden van tevoren niet voorzien dat een drempel een dergelijke ervaren geluids- en trillingsoverlast veroorzaakt. 

Tijdens de evaluatie heeft de gemeente, in goed overleg met de werkgroep verkeer en de bewoners, aangegeven het voornemen te hebben om de 50 km plateau weg te halen. Met het weghalen van de verkeersplateau binnen de bebouwde kom zijn we er nog niet wat betreft het verkeersvraagstuk vanuit de Noordlangeweg. Met de stadstafel Willemstad gaan we hier breder naar kijken vanuit de lange termijn.

Gedragsbeïnvloeding en handhaving

Tijdens de evaluatie is aangegeven dat de gemeente Dynamische Snelheids Informatie-display (zgn. DSI’s) kan inzetten in Willemstad. Een DSI confronteert de weggebruiker meteen met zijn snelheid. Als gemeente proberen we, naast het oplossen van de verkeersknelpunten in de gemeente, verkeersdeelnemers ook bewust te maken van het gedrag in het verkeer. De Noordlangeweg, tussen de Maltaweg – Hogeweg is nu ingericht volgens de richtlijnen, waardoor handhaven door politie op de maximumsnelheid van 60 km/uur mogelijk is. We gaan dit aandachtspunt bespreken met de politie. 

Oproep

Voordat de gemeente het 50 km plateau weghaalt, wordt een oproep gedaan in de lokale media van (Willemstad nieuws en De Ster). Want mogelijk zijn er bewoners die vragen, opmerkingen of bezwaren hebben wat betreft het weghalen van het 50 km plateau. Mocht dat zo zijn dan kan men dat laten weten aan de gemeente, via info@moerdijk.nl t.a.v. de afdeling Verkeer.