Gezinsmaatjes´ Moerdijk zoekt vrijwilligers

Geplaatst: 9-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Aan opvoeding van kinderen worden hoge eisen gesteld. Ouders worden in de huidige samenleving geconfronteerd met steeds groeiende verwachtingen en wensen ten aanzien van hun kinderen. Wanneer de opvoeding in de knel komt, is voor ouders de drempel naar de hulpverlening vaak te hoog. Echter er is wel sterk behoefte aan extra aandacht en persoonlijke ondersteuning. Vrijwilligers van ‘Gezinsmaatjes´ richten zich op deze behoefte.

Het project ‘Gezinsmaatjes’ is bedoeld voor gezinnen in de gemeente Moerdijk, waarvan het jongste kind niet ouder is dan 18 jaar. Gezinnen worden ondersteund bij de (praktische) zaken die horen bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen. De gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers met levenservaringen, die ongeveer vijf uur per week beschikbaar zijn voor het project. Het gaat bijvoorbeeld om het bieden van een luisterend oor voor de ouders, het leren spelen met de kinderen, het zoeken naar activiteiten in de buurt of het vergroten van het netwerk. Maar ook voor kleine klusjes als het gaat om ouders te ondersteunen bij het op orde krijgen van de huishouding, administratie, taalontwikkeling van kinderen en de hygiëne.

Belangstelling?

Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Nannie Ligtenberg per mail atticcoach@gmail.com of telefoonnummer 06 817 111 94. Heeft u belangstelling om gezinsmaatje te worden? Geef dan in een korte motivatie aan waarom u zich geschikt vindt als maatje. Aspirant vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna zij deelnemen aan een training van tien bijeenkomsten. De training wordt gegeven in de periode tot de zomervakantie.