Informatieavond locatiestudie voor nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad

Geplaatst: 28-5-2019

Op 11 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de conceptlocatiestudie voor een nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad. Het gebouw moet onderdak gaan bieden aan beide basisscholen, de kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang, (een deel van) het gemeenschapshuis, de gymzaal en het CJG.

Samen met Stichting De Waarden, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, stichting buurthuis Irene en Kibeo is de gemeente gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden tot het creëren van een toekomstbestendig maatschappelijk voorzieningenniveau in Willemstad. Begin dit jaar is meerdere malen met inwoners en belanghebbenden gesproken over de toekomst van het onderwijs in Willemstad. Daarbij kwamen ook mogelijke locaties voor de nieuwe accommodatie aan bod. Op 26 maart gaven de aanwezigen de voorkeur aan het voetbalcomplex als nieuwe locatie. 

Locatiestudie

De locatiestudie is in grote lijnen gereed. Twee varianten op de locatie voetbalvelden zijn uitgewerkt. De gemeente wil graag weten hoe de inwoners en (toekomstige) gebruikers van de multifunctionele accommodatie erover denken. Daarom is iedereen van harte welkom op een inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juni tussen 19:30 en 21:00 uur in Buurthuis Irene.

Er is ruim gelegenheid om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen over de locatiestudie en het vervolgproces. Tot 21:00 uur is de mogelijkheid om binnen te lopen