Voorstel: woningbouw in Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 31-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Op de plaats van het voormalige voetbalveld van DHV aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek komen wat het college van burgemeester en wethouders betreft minimaal 10 en maximaal 25 woningen. Het projectplan ligt nu bij de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Het terrein aan de Sporenbergstraat is al geruime tijd in beeld als mogelijke nieuwbouwlocatie. De gemeente heeft deze gronden in eigendom sinds de verplaatsing van de voetbalvelden.

Nieuwbouw

De herontwikkeling is gericht op een woningbouwprogramma met minimaal 10 tot maximaal 25 woningen. Het college wil graag duurzame en levensloopbestendige woningen realiseren die in het bezit zijn van het politiekeurmerk veilig wonen. Volgens het bestemmingsplan kunnen er vrijstaande, half vrijstaande, aaneen gebouwde en patiowoningen komen.

Bouwen naar de vraag van morgen

Wethouder Désirée Brummans: “Woningbouw staat hoog op de prioriteitenlijst van het college. Bouwen naar de vraag van morgen: gevarieerd, duurzaam en toekomstgericht. Dat willen we, óók in Zevenbergschen Hoek. Het idee is om kavels uit te geven voor particulieren uit Zevenbergschen Hoek en omstreken. Daarnaast is het eventueel ook mogelijk dat een ontwikkelaar of bouwbedrijf een aantal vierkante meters afneemt om op de locatie deels ook projectmatig te bouwen.”

Terugblik

De afgelopen jaren is met inwoners gesproken over de opzet van een stedenbouwkundig ontwerp. Ook vonden er begin 2018 verschillende quick-scans plaats op het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid, hieruit zijn geen onoverkomelijke belemmeringen naar voren gekomen. Om ervoor te zorgen dat de plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van inwoners, is in februari-maart 2019 een enquête gehouden. Er blijkt interesse in diverse grondgebonden woningtypen.

Vervolgstappen

Als de raad akkoord gaat, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting kan in de loop van 2021 gestart worden met de bouw. Tot aan de uitvoering van de herontwikkeling is het voetbalveld in gebruik als speelveld voor de jeugd, zoals de gemeenteraad besloot via de Jeugdmotie.

Projecten