Welstandsvergadering op woensdag 29 mei

Geplaatst: 24-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Omdat het volgende week donderdag Hemelvaart is, vergadert de welstandscommissie op woensdag 29 mei. De commissie vergadert iedere week en u kunt dit bijwonen.

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente kan uw bouwplan toetsen aan de Welstandsnota en bij twijfel aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor onafhankelijk advies.

U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.