Inwoners Moerdijk willen samen met de gemeente aan de slag met duurzame energie

Geplaatst: 29-10-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De meeste inwoners in gemeente Moerdijk vinden het belangrijk dat we overstappen op duurzame energie en willen dat zowel zij als de gemeente zich inzetten om dit te bereiken. Dat blijkt uit de enquête over de energietransitie in Moerdijk en de regio West-Brabant die de gemeente in augustus van dit jaar uitvoerde via het burgerpanel. 

Voor een duurzame toekomst moet de komende jaren veel gebeuren. Ook in Moerdijk. De gemeente wil de juiste keuzes maken voor een zorgvuldige energietransitie, die past bij de wensen van inwoners. Daarom werd er een enquête uitgezet, als één van de stappen om met Moerdijkers het gesprek te voeren. In totaal vulden 309 panelleden de vragenlijst in. Dat is 74% van de 420 leden van het burgerpanel. 

Belangrijkste conclusies

Een grote meerderheid van het burgerpanel vindt de energietransitie (zeer) belangrijk en wil dat zowel inwoners als de gemeente zich actief inzetten voor energiebesparing en duurzame energie. Daarnaast vindt men dat voor de grootschalige productie van duurzame energie de opbrengsten ten goede moeten komen van de lokale gemeenschap, de natuur wordt beschermd en het goed past in het landschap. Ook is er is brede steun voor zonnepanelen op grote daken en gebruik van restwarmte uit de industrie. Weinig steun is er voor zonnepanelen op landbouwgrond en nieuwe windmolens. 

Wethouder Désirée Brummans voelt zich zeer gemotiveerd door de resultaten: “Deze grote betrokkenheid van de inwoners is een hele belangrijke basis om de energietransitie te laten slagen. Dat de respondenten dit zien als iets van ons allemaal motiveert ons als gemeente om door te gaan met de duurzame energieprojecten die we samen met inwoners, organisaties en bedrijven opzetten.” 

Factsheet onderzoek energietransitie

Aan de slag tijdens Week van de Duurzaamheid Moerdijk

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen gemeente en inwoners is de Week van de Duurzaamheid Moerdijk van 4 tot en met 9 november. Die week staat dit jaar in het teken van duurzame energie. Inwoners, bedrijven en verenigingen die nieuwsgierig zijn naar duurzame energie kunnen meedoen aan de activiteiten. Meer informatie is te vinden op: Energiekmoerdijk.nl/doemee.