Vanaf januari 2020 alleen dienstencheques voor mantelzorgers

Geplaatst: 27-9-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert wijzigen de regeling rondom dienstencheques. Cliënten die huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen, kunnen na 1 januari 2020 geen dienstencheques meer aanschaffen. Mantelzorgers kunnen de cheques wel blijven kopen. Wel veranderen het tarief en de voorwaarden. Dienstencheques die in 2019 zijn aangeschaft, kunnen tot 1 maart 2020 worden opgemaakt.

Dienstencheques oorspronkelijk voor behoud werkgelegenheid huishoudelijk werk

Een dienstencheque geeft, tot 1 januari 2020, één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning tegen een tarief van 5 euro. De gemeente betaalt de resterende 20,36 euro. Dat begon in 2015 en 2016 met een tijdelijk budget van het rijk dat moest worden ingezet voor het behoud van de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke sector. Vanaf 2017 betaalden de gemeenten het uit eigen begroting. De regeling is daarna langzaam afgebouwd.

Inmiddels is er juist krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben aanbieders moeite om voldoende medewerkers te vinden. Daarnaast zijn de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning flink gestegen in de afgelopen jaren, waardoor het resterende bedrag dat de gemeente bijlegt steeds hoger wordt. Naast de hogere tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, heeft de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief Wmo geleid tot een forse volumestijging van het aantal cliënten. Mede daardoor zijn de kosten van de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo dusdanig gestegen dat deze het budget dat eerst beschikbaar was voor de dienstencheques opslokt.

Voor mantelzorgers blijven dienstencheques bestaan

Mantelzorgers kunnen de dienstencheques blijven inzetten om te voorkomen dat ze overbelast raken. Aan deze vorm van mantelzorgondersteuning hecht het college van de gemeente Moerdijk veel waarde In 2020 kunnen de mantelzorgers nog steeds maximaal 52 dienstencheques kopen als zij wonen in één van de genoemde gemeenten..
Mantelzorgers kunnen de cheques inzetten voor alle huishoudelijke taken bij hen thuis, zolang daar niemand woont die vanuit de Wmo of Wet langdurige zorg (Wlz) huishoudelijk ondersteuning ontvangt. Wat er voor hen verandert is dat de eigen bijdrage wordt verhoogd van 5 naar 7,50 euro.

Schoon en leefbaar wonen blijft het uitgangspunt

Voor mensen die huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wmo, was de dienstencheque bedoeld voor extra werkzaamheden die buiten de resultaatafspraken vallen van de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning. Deze resultaatafspraken veranderen niet met het verdwijnen van de dienstencheques. Elke cliënt heeft een maatwerkafspraak, het zogenaamde leveringsplan, met de zorgaanbieder. In dit leveringsplan staan de werkzaamheden die moeten worden verricht om de vertrekken waarin daadwerkelijk wordt geleefd (woon-, slaap, badkamer, keuken) schoon en leefbaar te houden.