Nieuwsberichten Langeweg

 • College Moerdijk geeft vol gas bij nieuwbouwprojecten

  dinsdag 16 oktober 2018

  Moerdijk gaat met voorrang een aantal bouwprojecten ontwikkelen om de nood op de woningmarkt te lijf te gaan. Het grootste project bestaat uit 75 tot 100 woningen in de Blauwe Hoef in Klundert. Bovendien......

  Lees verder

 • Meer informatie over Reiswijzer tijdens de OpStapdagen in dorp Moerdijk en Zevenbergen

  woensdag 19 september 2018

  Alle inwoners uit dorp Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek die 65 jaar of ouder zijn, hebben onlangs een Reiswijzer ontvangen. Inwoners van Zevenbergen ontvangen de Reiswijzer medio oktober. De......

  Lees verder

 • Moerdijk evalueert afvalsysteem - aanmelden enquête tot 19 september

  maandag 17 september 2018

  Afgelopen jaar introduceerde de gemeente Moerdijk een andere manier van afval inzamelen. Dat systeem wordt nu geëvalueerd. Onderdeel van die evaluatie is een online enquête die alle inwoners van de......

  Lees verder

 • “Mooi fifty fifty” levert Langeweg een dubbele jeu-de-boulesbaan op

  vrijdag 7 september 2018

  Het idee was van een paar enthousiaste inwoners zelf. Die leverden ook de spierkracht, zweetdruppels en de inspanning door de uitvoering ervan voor hun rekening te nemen. De gemeente Moerdijk doneerde......

  Lees verder

 • Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

  donderdag 14 juni 2018

  Met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 2018 ligt het ontwerp inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor Windenergie A16 ter inzage. In deze periode kunnen ook zienswijzen worden ingediend....

  Lees verder

 • Positieve reactie provincie op alternatief voor Windmolens A16 bij Klaverpolder

  dinsdag 28 november 2017

  De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroepen gisteren een alternatief aangereikt aan de provincie over de locaties van de windmolens langs de A16 bij......

  Lees verder

 • Dorpstafel Langeweg: volop in beweging

  donderdag 23 november 2017

  Tegen het einde van het jaar is de dorpstafel nog volop in beweging. De dorpstafeldeelnemers blijven zich onverminderd inzetten voor Langeweg. Grote onderwerpen als de windmolens komen aan bod, maar......

  Lees verder

 • Besluit Provincie over windmolens langs A16 onaanvaardbaar voor Moerdijk

  donderdag 26 oktober 2017

  Het College van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk vindt 10 windmolens bij Klaverpolder en 6 bij Zonzeel uiterst teleurstellend en onaanvaardbaar. ‘Dit druist echt in tegen het gezamenlijk standpunt......

  Lees verder

 • Mobiliteitsconsulenten gevraagd

  vrijdag 6 oktober 2017

  Deze vrijwilligersfunctie is hét aanspreekpunt en een vraagbaak voor iedereen die niet goed (meer) uit de voeten kan met het gebruik van het (openbaar) vervoer. De consulent geeft informatie over alle......

  Lees verder

 • Dorpstafel Langeweg: windmolens en verkeersveiligheid

  dinsdag 19 september 2017

  Op deze tafel de laatste stand van zaken rondom de windmolens en de verkeersveiligheid op de kruising van de Provinciale Weg....

  Lees verder

 • 5 september: bijeenkomst over Windmolens A16

  donderdag 31 augustus 2017

  Dinsdagavond 5 september presenteren de werkgroepen van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk hun standpunten over de plaats van de windmolens langs de A16. En ook wat ze kunnen opleveren. Deelt u......

  Lees verder

 • Inwoners nu echt begonnen met anders weggooien afval

  donderdag 13 juli 2017

  Inwoners van Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk, Langeweg en een deel van het buitengebied van Zevenbergen zijn deze week gestart met de nieuwe manier van huisvuil inzamelen. Als eersten in de......

  Lees verder