Botulisme in waterpartij “De Knip” in Zevenbergen

Geplaatst: 5-7-2017

In de waterpartij “De Knip” in Zevenbergen zijn circa tien zieke eenden aangetroffen, waarvan er twee zijn overleden. De zieke eenden vertonen duidelijke verschijnselen van botulisme (geknakte nekjes, niet op de poten kunnen staan).

Omdat op deze locatie nog niet eerder botulisme is geconstateerd, is er een eend naar Lelystad gestuurd voor verder onderzoek om wat voor type botulisme het gaat. Dit onderzoek zal enige weken duren. Ter waarschuwing zijn er alvast borden rondom de waterpartij geplaatst.

Wat te doen?

In Nederland is botulisme bij mensen al heel lang niet meer voorgekomen. Toch kunt u uit voorzorg beter niet zwemmen, surfen of spelen in water waarin dode dieren zijn gevonden.

Ook is het raadzaam om huisdieren uit de buurt te houden van dode dieren en het water waarin ze gevonden zijn. Om verspreiding van botulisme te voorkomen, is het belangrijk dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd.

  • Raak de dode dieren niet aan;
  • Ga niet in het water waar u het dier heeft gezien. Laat hier geen kinderen spelen of honden uit;
  • Meld het bij het waterschap of de gemeente.

Melding doen

Meld de locatie waar u dode dieren in het water heeft gesignaleerd bij het waterschap, telefoonnummer: 076 564 10 00. U kunt ook een melding doen bij uw gemeente.

Voor meer informatie over botulisme, kijk op de website van Waterschap Brabantse Delta.