Dorpstafel Standdaarbuiten: scholen, vrachtverkeer en hoogspanningsmasten

Geplaatst: 12-7-2017

De tafel was met zo’n 40 deelnemers weer goed bezocht. Er werden dan ook veel onderwerpen besproken die de Standdaarbuitense gemoederen bezig houden. Zoals de verkeersoverlast van het toegenomen vrachtverkeer van en naar het lokale bedrijventerrein, het voorgestelde tracé voor de hoogspanningsmasten en de toekomst van de Timberwolfstraat 1 waarvoor wethouder Schoneveld toelichting kwam geven.

Verder werd ook nog aangegeven dat er erg weinig mensen zich hadden aangemeld voor een bijeenkomst over de openbare vervoersmogelijkheden. Hierdoor is het de vraag of er voor Standdaarbuiten nog uitbreidingsmogelijkheden in zitten.

Basisschool Aventurijn

Naar aanleiding van de inspanningen van de school, de wijkagent en de jongerenwerker van Surplus is de overlast die de jongeren veroorzaakten een stuk minder. Er is ook een prullenbak geplaatst zodat de jongeren hun afval kwijt kunnen. 

Timberwolfstraat 1

Wethouder Schoneveld schetste nog even de voorgeschiedenis van de oude jongensschool. De gemeente was oorspronkelijk van plan om de oude jongensschool te slopen, omdat het gebouw min of meer afgeschreven is. Maar omdat de dorpstafel van Standdaarbuiten had aangegeven dat ze de school wilde behouden, heeft de gemeente zich hiervoor ingezet. Er is een poging geweest om de school te verkopen, maar dat heeft helaas niet tot een transactie geleid. Daarop heeft de gemeente besloten het pand in eigendom te behouden. Verbouwen of verduurzamen is een kostbare zaak, daarom is uitgezocht of het pand met de nodige zelfwerkzaamheid behouden kan blijven voor de komende 10 jaar.
Verder heeft de Heemkundekring moeite met het financieel rond te krijgen van hun huisvestingskosten. Samen met de gemeente is er een creatieve oplossing in de maak om dit toch mogelijk te maken. De tennisvereniging behoudt hun plek in het gebouw en kinderopvang De Dwergjes wordt er gehuisvest.

Verkeersoverlast Molendijk

De klachten van omwonenden gaan over het te hard rijden en de geluidsoverlast. mensen geven aan dat de vrachtwagens rond 4.00 uur ’s ochtends al gaan rijden tot een uur of 24.00 uur ’s nachts, terwijl het volgens hen stil moet zijn tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends. Een aantal omwonenden is speciaal naar de dorpstafel gekomen om dit te melden. De werkgroep Verkeer van de dorpstafel neemt dit op en gaat samen met de BOA van de gemeente na hoe het zit met de vergunningen en wat er gedaan zou kunnen worden aan de overlast die de omwonenden ervaren. 

Keenesluis

De Keenesluis krijgt een eigen werkgroep. De werkgroep zet zich in om de renovatie van de sluis mogelijk te maken. Er wordt een presentatie gegeven over hoe de situatie nu is en wat het uiteindelijke doel van de renovatie is. De wens is om de sluis te restaureren, het scheprad terug te brengen, de sluis doorvaarbaar te maken en er een recreatieplek te creëren. De Keenesluis is een gemeentelijk monument en uniek in de wereld, omdat het de enige sluis met een scheprad is.

380kV hoogspanningsnet

In een presentatie wordt getoond waar het huidige voorkeurstracé loopt dat door 18 gemeentes voorgelegd is aan minister Kamp. De hoogspanningsmasten komen ten westen en noorden van Standdaarbuiten te staan. Gemeente Moerdijk heeft zich hardgemaakt voor een zuidelijker gelegen traject, maar deze strijd verloren. Daarop heeft de gemeente bedongen dat het hoogspanningsnet niet ten oosten naast Standdaarbuiten zou komen, maar ten westen van de A17 (verder weg van Standdaarbuiten). Verder wordt de vraag om meer windmolens in onze omgeving getemperd en komt er maatwerk bij de kruising met de A16. De planning is dat in 2020 de hoogspanningsmasten geplaatst zullen worden. Voorafgaand komen er nog informatiesessies. De dorpstafel zorgt ervoor dat er ook nog een presentatie van Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, zal worden gehouden.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is na de vakantie, op dinsdag 19 september vanaf 19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van Standdaarbuiten zij hierbij welkom

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.