Gedeeltelijke afsluiting Steenweg Moerdijk

Geplaatst: 13-7-2017

Op aangeven van bewoners en het initiatief vanuit de dorpstafel in het dorp Moerdijk wil de gemeente maatregelen treffen om sluipverkeer door het dorp tegen te gaan. Vanaf vandaag, donderdag 13 juli, start daarom een pilot op de Steenweg.

Vanwege de voorbereiding op de werkzaamheden aan de Steenweg, wordt één rijstrook afgesloten. Dit gebeurt met mobiele verkeerslichten. Deze verkeerslichten geven beurtelings de andere rijbaan vrij voor verkeer komend vanuit het dorp, of verkeer komend uit de richting van de snelweg. Daarnaast worden er op vier locaties verkeerstellingen gehouden.

Wethouder Thomas Zwiers licht toe: “met dit doseersysteem kunnen we het verkeer vanaf de snelweg ontmoedigen om de sluipweg door het dorp Moerdijk te nemen. Het is echter ook zo, dat bewoners van het dorp hinder kunnen ondervinden van deze verkeerslichten. Daarom is het goed dat we in een relatief rustige periode met deze pilot te starten en zo wat eerste ervaringen kunnen opdoen”.

Tegelijk met de start van deze proef, worden de voorbereidingen gestart voor de herinrichting van de Steenweg. Langs de gehele lengte van de Steenweg komt een vrijliggend fietspad. Deze werkzaamheden starten op 21 augustus 2017 en duren ongeveer 6 weken.

In augustus start ook de aanbesteding voor de herinrichting van de Steenweg binnen de bebouwde kom. De werkzaamheden hiervoor starten op z’n vroegst in oktober. Tijdens deze werkzaamheden worden opnieuw verkeerstellingen gehouden.