Wethouder Frans Fakkers afgetreden

Geplaatst: 11-7-2017

Wethouder Frans Fakkers is vanavond door de gemeenteraad ontslagen. Een motie van wantrouwen werd door 18 raadsleden gesteund. De fractie van OM stemde met 6 stemmen tegen. Aanleiding voor het ontslag was de bespreking van de jaarrekening van de gemeente Moerdijk en het bijbehorende concept-accountantsrapport. De raad heeft herhaaldelijk gewezen op noodzaak tot verbetering van de financiële administratie en was niet overtuigd genoeg van de voortgang van het proces, onder aansturing van deze wethouder. Dit was voor een meerderheid van de partijen reden om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen. Dat betekende het aftreden van de wethouder.

 


Wethouder Fakkers: “Dit raakt me heel diep. Ik weet dat er zaken in onze administratieve organisatie beter kunnen, daar zijn we hard mee aan de slag. Deze zaken worden ook binnen afzienbare tijd verbeterd. Ik ben zeer teleurgesteld.”

Burgemeester Klijs: “Dit is heel erg zuur. Voor wethouder Fakkers en natuurlijk voor ons als college. We zijn nu zo’n 3,5 jaar op weg en hebben samen veel bereikt. Fakkers heeft naast financiën, ook veel betekend op het gebied van burgerparticipatie, dorps- en stadstafels en de doorontwikkeling van de organisatie. Heel erg jammer dat het zo is gelopen. Ik heb veel waardering en respect voor wethouder Fakkers en wat hij voor de gemeente heeft betekend”.

De komende dagen beraden gemeenteraad en collegeleden zich over het vervolg. Nog in deze raadsperiode wil het gemeentebestuur zorgen dat de aanbevelingen van de accountant zoveel mogelijk worden overgenomen.