Accountant keurt jaarrekening 2017 gemeente Moerdijk goed

Geplaatst: 12-7-2018

Goed nieuws voor wat betreft de jaarrekening 2017 van de gemeente Moerdijk: de onafhankelijk accountant heeft een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring verstrekt én een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid. Vorig jaar werd door de accountant de goedkeuring op beide onderdelen onthouden en kwam hij met een kritisch rapport met aanbevelingen.

  • Jaarrekening 2017 gemeente Moerdijk: accountant verstrekt rechtmatigheidsverklaring en verklaring omtrent getrouwheid
  • Moerdijk sluit 2017 af met een positief saldo van € 2.191.000.

“We hebben hard gewerkt om de zaken op orde te krijgen en te zorgen dat we de raad en de accountant op tijd een solide jaarrekening kunnen aanbieden”, licht verantwoordelijk wethouder Jack van Dorst toe. “We hebben de aanbevelingen die de accountant vorig jaar deed zo goed mogelijk doorgevoerd met als doel een gezond en degelijk financieel proces. Wat dat betreft zijn we zeker goed op weg.”

In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af. Tussentijds (drie keer per jaar) wordt over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages.

Positief saldo

Behalve de goedkeuring van de accountant nog een positieve boodschap voor wat betreft de jaarrekening 2017: Moerdijk sluit het jaar af met een positief saldo van € 2.191.000. “Dat gaat naar de algemene reserve”, legt Van Dorst uit. “In het tweede halfjaar van 2018 gaan we als gemeentebestuur, in aanloop naar de begroting 2019 e.v. kijken wat de mogelijkheden, ambities en wensen zijn en hoe we het geld kunnen gaan besteden.” De jaarrekening is 12 juli door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.