Minimale uitstoot via koelwater naar Hollands Diep

Geplaatst: 31-7-2018

Een storing in de MEOD-fabriek bij Shell Moerdijk heeft ertoe geleid dat deze op 20 juli kort uit bedrijf is genomen. Nadien heeft Shell aan de hand van eigen veiligheidsmetingen ontdekt dat er sprake is van een minimale lekkage ethyleenoxide uit twee warmtewisselaars op het oppervlaktewater van het Hollands Diep. Shell heeft maatregelen getroffen om de gevolgen van het voorval zo veel als mogelijk te beperken.

In overleg met onder meer de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is gekozen voor een goed voorbereide en geplande reparatie vanaf 21 augustus. Bij een acute reparatie, waarbij de fabriek direct stilgelegd wordt, zal het totale veiligheidsrisico en de milieubelasting groter zijn dan de huidige minimale emissies en de geplande, gecontroleerde aanpak.

Een expertteam van de overheid heeft de gegevens beoordeeld en concludeert dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn. Ethyleenoxide is oplosbaar in water en zal na een aantal dagen omgezet zijn in biologisch afbreekbaar glycol.

De geplande reparatie zal 7-10 dagen duren.