Samenwerking West-Brabantse gemeenten en SPR!NG voor optimale jeugdhulpverlening

Geplaatst: 16-7-2018

Op 23 maart is de Europese aanbesteding Jeugdprofessionals gepubliceerd. Negen samenwerkende gemeenten in West-Brabant wilden met deze aanbesteding een organisatie contracteren die voor de periode 2019 – 2022 jeugdprofessionals ter beschikking stelt voor lokale vraagstukken. Met SPR!NG is deze partij gevonden.

Gelegde basis

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de lokale voorzieningen op het gebied van jeugdzorg. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert werken sindsdien intensief samen om de lokale jeugdzorgvoorzieningen te optimaliseren. Met het contracteren van SPR!NG hopen zij een volgende stap te hebben gezet in de professionalisering van het lokale jeugdzorgaanbod.

Oude bekende

SPR!NG, onderdeel van MEE West-Brabant, zorgt als werkgever van de jeugdprofessionals voor adequate bezetting bij de gemeenten. Ook is zij verantwoordelijk voor de professionalisering en de kwaliteit van de jeugdprofessionals. SPR!NG is geen onbekende uitvoeringsinstantie voor de negen gemeenten. Sinds de verschuiving van de jeugdzorgverantwoordelijkheid in 2015, voorziet SPR!NG de gemeenten van jeugdprofessionals. In deze aanbesteding kwam SPR!NG als uiteindelijke winnaar naar voren.

Beoogd effect

Met het contracteren van SPR!NG streven de gemeenten naar continuïteit van jeugdzorg. Daarnaast wordt er ingezet op deskundigheidsbevordering en verdere vakbekwaamheid op het gebied van jeugdzorg bij de negen gemeenten. De officiële ondertekening vindt plaats bij de bestuurstafel van 30 augustus 2018.