Verdenking botulisme waterpartij De Knip in Zevenbergen

Geplaatst: 17-7-2018

In waterpartij De Knip in Zevenbergen heerst mogelijk botulisme. Waterschap Brabantse Delta, dat verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, stelt dit vast. De gemeente Moerdijk plaatst waarschuwingsbordjes vanaf de Keizersweerd tot aan de Galgenweg.

Onlangs werd een zieke zwaan aangetroffen in het water van De Knip. Of het dier daadwerkelijk is besmet met botulisme, staat nog niet vast. Het waterschap houdt in de gaten of er meer dieren ziek worden.

Wat is botulisme?

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging. Vooral watervogels en vissen sterven eraan. De bacterie die botulisme veroorzaakt, vermenigvuldigt zich snel als er dode vogels of vissen in het water liggen, of wanneer het water warmer wordt dan 20 graden Celsius.

Wat kunt u doen?

In Nederland is botulisme bij mensen al heel lang niet meer voorgekomen. Toch kunt u uit voorzorg beter niet zwemmen of spelen in water waarin dode dieren zijn gevonden.

  • Ga niet in het water en laat geen kinderen bij het water spelen.
  • Hou honden en andere huisdieren uit de buurt van dode dieren en het water waarin ze gevonden zijn.
  • Heeft u een dood dier gezien? Raak het niet aan.

Het is belangrijk dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Zo wordt eventuele verspreidingĀ  van botulisme voorkomen. Ziet u een dood dier? Meld dit bij het waterschap via (076) 564 10 00. U kunt ook een melding doen bijĀ de gemeente.

Meer weten?

Voor meer informatie over botulisme, kijk op de website van Waterschap Brabantse Delta.