Accountant keurt jaarrekening 2018 gemeente Moerdijk goed

Geplaatst: 5-7-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Goed nieuws over de jaarrekening 2018 van de gemeente Moerdijk: de onafhankelijk accountant heeft een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring verstrekt én een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid.

  • Jaarrekening 2018 gemeente Moerdijk: accountant verstrekt rechtmatigheidsverklaring en verklaring omtrent getrouwheid
  • Moerdijk sluit 2018 af met een positief saldo van € 3.455.000

“We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de zaken op orde te krijgen en te zorgen dat we de raad en de accountant op tijd een solide jaarrekening kunnen aanbieden”, licht verantwoordelijk wethouder Jack van Dorst toe. “Over 2016 werd door de accountant de goedkeuring op beide onderdelen onthouden en kwam hij met een kritisch rapport met aanbevelingen. De goedkeuring van vorig jaar gaf al veel vertrouwen. Ik ben blij dat we die positieve lijn dit jaar kunnen doorzetten”. 

In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af. Tussentijds wordt twee keer per jaar over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages.

Positief saldo

Behalve de goedkeuring van de accountant nog een positieve boodschap over de jaarrekening 2018: Moerdijk sluit het jaar af met een positief saldo van € 3.455.000. “Het grootste deel daarvan, € 2.604.000, gaat naar de algemene reserve. Dan resteert een bedrag van € 851.000. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om dat bedrag in 2019 in te mogen zetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2018 budget beschikbaar is gesteld maar die doorlopen in 2019 of nog niet zijn uitgevoerd”, legt Van Dorst uit.

De jaarrekening 2018 is 25 juni door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.