Besteding 1 miljoen euro geluidsoverlast HSL in Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 9-7-2019

Nieuwsbericht afbeelding

In 2015 meldde toenmalig staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer dat er geluidsmaatregelen zouden worden genomen om het extra geluid van de HSL terug te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat bij een elftal woningen in Zevenbergschen Hoek en aan de westzijde van het spoor de bestaande schermen te weinig geluidvermindering geven. Voor Zevenbergschen Hoek is door het Rijk een budget gereserveerd van 1 miljoen euro voor aanvullende maatregelen. Het college heeft met het ministerie nu afspraken gemaakt over de besteding van dit geld. 

Aanvullende maatregelen

Uit onderzoek is gebleken dat raildempers en/of langere of hogere schermen ook te weinig geluidvermindering opleveren of teveel kosten. In goed overleg met bewoners van de elf woningen, het dorp, de gemeente, het ministerie en Prorail is verkend welke mogelijkheden er wel zijn voor de besteding van 1 miljoen euro en welke wensen er waren bij bewoners. Afgesproken is dat er zowel maatregelen genomen worden die ten goede komen aan de elf woningen, maar ook aan de rest van het dorp. De elf woningen krijgen extra geluidisolatie. Verder wordt een deel van het geld besteed aan verbetering van het groen tussen het dorp en het spoor. 

Wens

Daarnaast heeft het college de wens uitgesproken om ook iets te betekenen voor de woningen die weliswaar net onder de norm zitten, maar wel geluidsoverlast ondervinden. Binnen het budget is ook ruimte om maatregelen aan deze woningen te kunnen aanbieden. Welke woningen hiervoor in aanmerking komen en welke maatregelen er getroffen kunnen worden, wordt nog verder uitgewerkt. “We hebben gezocht naar maatregelen waar zoveel mogelijk mensen van kunnen profiteren”, licht wethouder Désirée Brummans toe. “Ten eerste de woningen waar het geluid boven de norm zit, maar ook willen we oog hebben voor andere woningen die ook overlast ondervinden van het spoor. In de uitwerking van de plannen proberen we daarmee zoveel mogelijk rekening te houden.” 

De komende maanden worden de verschillende maatregelen uitgewerkt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de resultaten van de geluidmetingen, waarvan het rapport in augustus of september wordt verwacht.