Breedband-internet in het buitengebied?

Geplaatst: 9-7-2019

In het buitengebied van gemeente Moerdijk is geen breedband-netwerk. Hierdoor is de snelheid van het internet er wat trager. Dat is niet de keuze van de gemeente. Het aanleggen van breedband is ook geen taak van de overheid. Maar hoe zit het dan wel precies? Lees het in de antwoorden op deze veelgestelde vragen.

Wat is breedband? 

Breedband betekent letterlijk: snelle verbinding met het internet. Deze internetsnelheden worden uitgedrukt met kilobytes of megabytes. Daarnaast kun je de internetsnelheid van breedband onderverdelen in download- en uploadsnelheid.

Waar kan breedband voor worden gebruikt? 

Breedband biedt een manier om gegevens digitaal met hoge snelheid te verzenden en te ontvangen. Steeds meer diensten stappen over op digitale technieken. De bekendste zijn TV, internet en bellen. Maar ook videobewaking, betaling met pin en besturing van apparaten wordt steeds meer gedigitaliseerd en daarbij wordt gebruikgemaakt van breedband. Nieuwe diensten zoals Netflix en Uitzending Gemist maken gebruik van steeds hogere snelheden waarvoor een snelle infrastructuur nodig is. 

Waarom is breedband nodig?

Breedband biedt toegang tot allerlei diensten waar consumenten en bedrijven gebruik van kunnen maken. Allerlei instanties en bedrijven zoals de belastingdienst, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en agrariërs ontvangen en verzenden hun gegevens steeds vaker digitaal. Daarvoor is steeds meer capaciteit op het netwerk nodig. Om iedereen in de toekomst te kunnen blijven bedienen is breedband voor iedereen noodzakelijk. 

Kan breedband alleen over glasvezel? 

Breedband is een verbinding met een grote doorvoercapaciteit. Glasvezel is een van de technieken die dit mogelijk maakt. Daarnaast zijn draadloze oplossingen en het bestaande koperkabelnet soms geschikt om breedband mogelijk te maken. Draadloze oplossingen zijn niet altijd stabiel en de doorvoersnelheid van een koperkabel neemt af naarmate die langer is. Het kenmerk van glasvezel is dat de capaciteit nagenoeg onbeperkt is. 

Waarom legt de gemeente geen breedband aan? 

In Nederland is het aanleggen van glasvezel overgelaten aan de markt. Deze liberalisering maakt dat er geen overheidssturing mogelijk is bij de vraag waar wel en niet aangelegd gaat worden. Met de aanleg van alleen bekabeling zijn de diensten nog niet beschikbaar voor de consument: het netwerk moet worden beheerd en er moeten dienstenleveranciers op het netwerk zitten en hun diensten aanbieden. Dit laatste is een taak van marktpartijen. 

In verschillende gemeenten in Brabant wordt al breedband aangeboden, waarom kan dat bij ons niet?

Een initiatief is vaak sterk afhankelijk van de lokale situatie. Worden kernen wel of niet meegenomen in de aanleg, wat is de afschrijvingstermijn van het netwerk, hoe zit de financiering in elkaar en wordt er bijvoorbeeld subsidie verleend. De kenmerken van het ene gebied zijn niet zonder meer van toepassing op andere gebieden. 

Wat kan de gemeente doen om de aanleg van breedband te stimuleren?

De gemeente kan initiatiefnemers ondersteunen met lokale kennis, gegevens en kaartmateriaal. Daarnaast kan de gemeente faciliteren door locaties beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten. 

Kan de gemeente netwerkbedrijven dwingen om breedband aan te leggen in het buitengebied? 

Nee dat kan een gemeente niet. Door Europa is de aanleg van breedbandnetwerken aangemerkt als marktactiviteit. Het staat bedrijven vrij om te kiezen waar wordt aangelegd en waar niet. Gemeenten moeten aanleg van breedband netwerken gedogen, maar kunnen soms in onderhandelingen over de voorwaarden rondom de aanleg extra aansluitingen overeenkomen met de initiatiefnemer. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Het staat de initiatiefnemer vrij om hieraan invulling te geven of niet. 

Waarom laat de gemeente breedband wel aanleggen in de kernen maar niet in de buitengebieden?

Dat bepaalt de gemeente niet, maar de marktpartij. In het kader van de Telecomwet mogen marktpartijen zelf bepalen waar ze willen aanleggen. De gemeente heeft daarbij geen rol. 

Kan de gemeente de wijze sturen waarop breedband wordt aangelegd? 

Het uitgangspunt in de wet is dat gemeenten aanleg van netwerken moeten gedogen. De gemeente kan wel voorwaarden stellen over de wijze waarop de realisatie gebeurt. De markt bepaalt echter waar en wanneer een netwerk wordt aangelegd. De breedbandmarkt is een geliberaliseerde markt in tegenstelling tot bijvoorbeeld nutsvoorzieningen (water, gas, elektra). Daar zijn nationale wettelijke kaders op van toepassing, waardoor aanleg van nutsvoorzieningen in buitengebieden is gegarandeerd. 

Worden alle huishoudens en bedrijven in het buitengebied aangesloten? 

Het hangt af van de financiële ruimte van initiatieven hoeveel aansluitingen kunnen worden gerealiseerd. In de meeste gevallen wordt een optimum gezocht tussen aansluitpercentage en kosten die een abonnee moet betalen voor de aansluiting. Als alle adressen worden aangesloten nemen de abonnementskosten soms zodanig toe, dat minder mensen een abonnement nemen waardoor het initiatief onhaalbaar wordt. 

Hoe snel kan het worden aangelegd? 

Initiatiefnemers gaan in de regel pas van start met de realisatie als er voldoende deelname is. De realisatie bestaat verder uit diverse werkzaamheden zoals graven, boren, persen, monteren, herstraten en aansluiten. Dit neemt veel tijd in beslag. 

Is er binnenkort geen andere techniek beschikbaar die glasvezel overbodig maakt? 

Glasvezel is een toekomstbestendige en veilige techniek die door veel partijen grootschalig wordt toegepast. Er zijn geen technieken in ontwikkeling die betere eigenschappen hebben dan glasvezeltechnologie. De verwachte levensduur van een glasvezelnetwerk is 40 jaar of meer.