Moerdijk moet in 2019 AED-proof zijn

Geplaatst: 19-7-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Moerdijk is hard op weg naar een volledig dekkend netwerk van AED-apparaten in de gemeente. Om hier extra glans aan te geven kreeg jeu de boulesvereniging Groene Ster in Zevenbergen haar nieuwe exemplaar uit handen van Ferdinand van den Oever (directeur Havenbedrijf Moerdijk) en wethouder Eef Schoneveld (gemeente Moerdijk). Daarmee is ongeveer tweederde van het benodigde aantal AED’s dat nodig is om het netwerk in de gemeente dekkend te maken aanwezig. Bedoeling is om in 2019 de resterende apparaten aan te brengen.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Verspreid over de gemeente moet een netwerk komen met AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn, dus niet achter een hek maar bijvoorbeeld bevestigd aan gevels van panden van inwoners en verengingen, zodat ze altijd toegankelijk zijn. Moerdijk telt nu 48 van dat soort AED’s; er zijn er nog 23 nodig om het netwerk dekkend te maken.

€ 47.000 uit Vitaliteitsregeling

Havenbedrijf Moerdijk speelt een belangrijke rol in dit proces. Het financiert de aanschaf van een belangrijk deel van de AED’s en heeft daar € 47.000 voor uitgetrokken. Dat bedrag komt uit de zogenaamde Vitaliteitsregeling: het Havenbedrijf stelt elk jaar 5% van het bedrijfsresultaat beschikbaar voor projecten die ten goede komen van de Moerdijkse samenleving. Met die € 47.000 financiert het Havenbedrijf ook de cursussen voor de inwoners waarmee ze leren reanimeren met een AED.

“Iets moois waarvan iedereen profiteert”

“We kregen al meerdere individuele aanvragen voor een AED, maar dat paste niet in onze regeling”, legt Ferdinand van den Oever uit. “De regeling is bedoeld voor initiatieven met een breder bereik. Maar de aanvragen zetten ons wel aan het denken. Met een dekkend netwerk voor de hele gemeente kunnen we iets moois realiseren waarvan iedereen profiteert.”

AED ‘adopteren’

De gemeente heeft onderzocht waar ‘witte vlekken’ zijn, dus waar op dit moment geen AED’s hangen. Om het netwerk dekkend te krijgen, moeten op die plekken nog AED’s komen. Een goede spreiding is belangrijk, zo gaf de Hartstichting aan. Het systeem werkt namelijk niet wanneer er teveel AED’s in een wijk hangen. Daarom worden ook niet alle aanvragen gehonoreerd. Bovendien is het doel ook een dekkend netwerk, dat heeft eveneens als gevolg dat je ook niet overal een AED hangt.

De gemeente kijkt in overleg met bijvoorbeeld de dorps- en stadstafels welke inwoners in de witte vlekken wonen en dus in aanmerking komen om een AED te ‘adopteren’. Bestuurslid Henk Goverde van jeu de boulesvereniging Groene Ster is in elk geval zeer tevreden met ‘zijn’ nieuwe exemplaar. “We kregen tien jaar geleden een AED van de kruisvereniging. Dat gebeurde nadat een lid van onze vereniging op het terrein aan een hartstilstand was overleden. Maar na tien jaar kan de leverancier de werking van het apparaat niet meer garanderen. En we zijn maar een kleine club, dus voor ons is een AED te kostbaar. Het mooie is zo dat niet alleen wij, maar de hele omgeving mee kan profiteren.”