Stijgende lijn tevredenheid Wmo-cliënten

Geplaatst: 9-7-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Elke jaar houden we vinger aan de pols: hoe ervaren mensen ons werk als het gaat om de Wmo en wat levert het hen op? Denk bijvoorbeeld aan de gesprekken bij mensen thuis: de keukentafelgesprekken. 

Bijna de helft van de mensen die een vragenformulier kregen, vulden dat ook in. De keukentafelgesprekken kregen van de invullers een 7,7. Een belangrijke waardering, want veel begint natuurlijk bij het keukentafelgesprek. 

Mensen kunnen zich beter redden

Het werk lijkt z’n vruchten af te werpen, want met de stelling “De kwaliteit van de ondersteuning is goed” was 88% van de invullers het eens. Dat was twee jaar geleden nog 74%. Ook zijn we verheugd om te zien dat de ondersteuning ook (meer en meer) effect heeft. Met de stelling “De cliënt kan zich beter redden” was nu 86% van de ondervraagden het helemaal eens; dat was twee jaar geleden 75%.

Wethouder Eef Schoneveld: “Zeker met het oog op het toenemend aantal aanvragen en de steeds complexer wordende vragen heb ik grote waardering voor de mensen die deze ondersteuning geven en deze mooie scores neer hebben weten te zetten. Natuurlijk blijven we ons inzetten voor goede ondersteuning. Dit jaarlijkse onderzoek is ook om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om volgend jaar nog beter te scoren. De stijgende lijn van een 7,5 naar een 7,7 willen we voortzetten.”