Verzoek uitbreiding hotel Port of Moerdijk

Geplaatst: 9-7-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De exploitant van Hotel Port of Moerdijk heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om naast het hotel een gebouw te realiseren. Dat gebouw wordt opgebouwd uit tijdelijk woonunits en zou onderdak moeten bieden aan circa 384 werknemers uit het buitenland. Het college van burgemeester en wethouders verleent geen medewerking aan dit verzoek. 

In 2018 kreeg de exploitant toestemming van de gemeente om in het bestaande hotel maximaal 146 arbeidsmigranten te huisvesten. Met dit verzoek zou het aantal te huisvesten personen kunnen uitkomen op 530 personen. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan deze aanvraag omdat de omvang en uitstraling van het plan niet passend zijn voor deze locatie.

Wethouder Brummans legt uit: “Er is grote behoefte aan woonruimte voor werknemers uit het buitenland. Gemeente Moerdijk draagt daar graag een steentje aan bij. Nu wonen deze mensen vaak op campings maar dat vinden wij niet wenselijk, campings zijn primair voor toeristen bedoeld. Ook willen wij deze mensen op een goede en humane manier huisvesten en overzicht houden waar ze wonen.” 

Met de toestemming van vorig jaar om in het hotel maximaal 146 mensen te huisvesten, voldoet gemeente Moerdijk aan de huidige regionale afspraken. “De provincie vraagt alle gemeenten wel nadrukkelijk om mee te denken over extra plaatsen voor werknemers uit het buitenland. Daartoe zijn wij ook zeker bereid. De voorkeur van het college gaat echter uit naar meer kleinschalige of middelgrote accommodaties. Niet de omvang van het huidige plan van de exploitant. Een gebouw van zo’n 18 meter hoog staat niet in verhouding tot de hoogte van het huidige hotel (10 meter) en is sowieso niet toegestaan in het bestemmingsplan. Wij gaan na de zomer graag met de initiatiefnemer in gesprek.”, aldus wethouder Brummans.