Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk van start

Geplaatst: 19-4-2017

De nieuwe 'Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk' kwam op 12 april voor de eerste keer bijeen. Open en constructief overleg en het betrekken van omwonenden bij besluitvormingsprocessen rond voor hen belangrijke onderwerpen staan in dit nieuwe overlegorgaan centraal. Daardoor draagt de Omgevingstafel bij aan goed nabuurschap, één van de ambities in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

Het nieuwe overlegorgaan is een initiatief van Shell Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk. Het vervangt de Burenraad Moerdijk die ruim 10 jaar actief was.

Brede vertegenwoordiging

De Omgevingstafel bestaat uit een brede en vaste vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven op het terrein en omwonenden. De deelnemende bedrijven zijn ATM, Attero, Sivomatic, Stolt-Nielsen Moerdijk, Shell Moerdijk, de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) en het havenbedrijf. De omwonenden die deelnemen aan de omgevingstafel zijn lid van de diverse gebiedstafels van de gemeente Moerdijk, of zijn buren van het haven- en industrieterrein met een groot netwerk in de regio. Ze zijn afkomstig uit Klundert, Moerdijk, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, het buitengebied en Strijen. Ook beide betrokken gemeenten: Moerdijk en Strijen zijn in deze Omgevingstafel vertegenwoordigd. De Omgevingstafel wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, Guus Govaart. Hij was al voorzitter van de Burenraad Moerdijk.

Onderwerpen van gesprek

In de Omgevingstafel worden bijvoorbeeld inzichten gedeeld over leefbaarheid en duurzaamheid, maar ook wordt gesproken actuele ontwikkelingen in en om het haven- en industrieterrein. Daarnaast kan Social Investment onderwerp van gesprek zijn. Veel bedrijven investeren al in hun omgeving. In de Omgevingstafel kan bijvoorbeeld bekeken worden of dit meer gebundeld kan worden. Om proactieve communicatie tussen de omgeving en de bedrijven te bevorderen, worden diverse social media ingezet. Iedereen met vragen of ideeën kan op deze centrale plaatsen terecht. Ook komt er een website voor de Omgevingstafel. Deze zal rond de zomer gereed zijn. De Omgevingstafel is nu al te vinden op Facebook, Twitter, Instragram en YouTube.