Ontwerp herinrichting Kuringen klaar

Geplaatst: 23-2-2017

Hoe gaan we de straat Kuringen in Zevenbergen opnieuw inrichten, zodat straks de verkeersveiligheid van fietsers en andere weggebruikers zo optimaal mogelijk is? Mede dankzij de opmerkingen en suggesties van inwoners die zijn gedaan tijdens een informatieavond eind 2016, heeft de gemeente Moerdijk een ontwerp gemaakt met maatregelen en oplossingen. De gemeente hoopt in mei 2017 al te kunnen starten met werkzaamheden aan de weg.

Belangrijkste uitgangspunten uit het conceptontwerp:

  • De rijbaan wordt versmald tot 5,5 meter. Dit remt de snelheid van het verkeer;
  • De huidige fietsstructuur blijft; dus van het centrum richting Bosselaar Zuid -> via een vrijliggend fietspad; van Bosselaar-Zuid richting het centrum;
  • De ventweg wordt een ‘fietsstraat’.
  • Het verkeer op Kuringen krijgt voorrang op verkeer vanuit de zijstraten;
  • Elke kruising krijgt een verhoogd kruispuntplateau (12 cm.). Dit remt de snelheid van het verkeer op de kruisingen;
  • Extra maatregelen om te zorgen dat fietsers veilig kunnen oversteken;
  • Er worden – waar nog geen bomen staan – straks bomen geplant aan beide kanten van de rijbaan.

Werkzaamheden versneld uitgevoerd

De werkzaamheden aan de weg worden straks versneld uitgevoerd. Dit is namelijk het beste voor de verkeersveiligheid. Het planten van de bomen volgt wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Die bomen komen uit het centrum van Zevenbergen, waar ze nu staan. Ze moeten daar echter weg in verband met de plannen voor de herinrichting van het gebied. Voordeel is dat straks aan de rijbaan meteen al grotere bomen staan.

“Zorgvuldig afgewogen”

“We hebben alle opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gemaakt zorgvuldig afgewogen”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. “We hebben geprobeerd ze waar dat mogelijk was in te passen in het plan. Helaas lukte dat niet altijd, omdat we natuurlijk met verschillende belangen rekening moeten houden. En soms botsen bepaalde maatregelen met elkaar, en dan is het een kwestie van alle belangen goed tegen het licht houden en uiteindelijk een keus maken.”

Verkeersveiligheid zo goed mogelijk garanderen

Herinrichten van Kuringen is nodig, omdat als gevolg van de ontwikkeling van de woonwijk Bosselaar-Zuid en de komst van de Neerhofschool aanzienlijk meer verkeer gebruik maakt van Kuringen. Dit traject wordt echter door veel fietsers gebruikt van en naar de Neerhofschool en het Marklandcollege. Om hun verkeersveiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen komt de gemeente daarom met een aantal maatregelen op en in de omgeving van Kuringen.

Documenten