Op naar een Moerdijks Energieakkoord op 19 mei a.s.

Geplaatst: 13-5-2016

De gemeente Moerdijk heeft hoge ambities geformuleerd over het verlagen van het energieverbruik en het verhogen van de benutting van alternatieve en vooral duurzame energiebronnen. In nauwe samenwerking met Energiek Moerdijk organiseert de gemeente hierover een bijeenkomst op donderdagavond 19 mei 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Allereerst wordt stilgestaan bij de door gemeente eerder geformuleerde energiedoelstellingen. In welke mate zijn die gerealiseerd? Om vervolgens met elkaar te bespreken welke opgave er nu nog ligt. Het doel is een voorzet te geven voor een Moerdijks Energieakkoord, samen met betrokken doelgroepen. Welke mogelijkheden zijn voor huurders en eigenaren van woningen? Wat kunnen buitenportverenigingen doen? Het onderwijs heeft ook tal van mogelijkheden, maar hoe kunnen zij die mogelijkheden benutten? Wat kan het bedrijfsleven doen?  Welke rol heeft de gemeente hierin? In een breed gezelschap wordt hierover op 19 mei van gedachten gewisseld.

Iedereen die belangstelling heeft in dit onderwerp is van harte welkom.