Overlast A4/A29

In november 2014 is het nieuw stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom geopend. Sindsdien is het verkeer over de A4/A29 door de gemeente Moerdijk sterk toegenomen. Inwoners van onder andere Heijningen en Helwijk hebben hierdoor meer last van geluid en luchtverontreiniging.

Geluidsoverlast

Kaart van doorgetrokken A4 Zuid

De gemeente heeft in 2012/2013 een jaar lang metingen laten uitvoeren in Heijningen. Dit om te kunnen bepalen wat het verschil is in geluid voor en na de openstelling van de A4. In 2015 is geluiddempend asfalt neergelegd ter hoogte van Heijningen. In 2016 is weer een jaar lang gemeten. De uitkomst was dat het geluidsniveau in 2016, ondanks de toename van het verkeer sinds de openstelling van de nieuwe snelweg in 2014, gemiddeld ongeveer hetzelfde was als in 2012/2013. Het nieuwe asfalt lijkt dus zijn werk te doen. Wel is er meer geluid in de nacht als in de periode daarvoor. Het adviesbureau verwacht echter wel dat de komende jaren het geluiddempend effect van het nieuwe asfalt gaat afnemen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente deelt de zorgen van inwoners over de toename van het geluid. Daarom zijn er een jaar lang metingen uitgevoerd. Verder heeft Rijkswaterstaat geluiddempend asfalt neergelegd op verschillende plaatsen op de A4/A29. De gemeente heeft daar meermaals bij Rijkswaterstaat op aangedrongen.

Ook is eind februari 2017 een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Deze brief is samen met de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom opgesteld. In deze brief heeft de gemeente Moerdijk  gevraagd om langs de A4 op verschillende plaatsen geluidsschermen te plaatsen. Dit kan bekostigd worden uit de meevaller van 17 miljoen bij de aanleg van de A4.

Onderzoek Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Uit recent onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) blijkt dat de A4 ter hoogte van Heijningen ten onrechte niet is onderzocht bij het besluit over doortrekking A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Zij concluderen dat op grond van de toen geldende wetgeving schermen noodzakelijk zijn ter hoogte van Heijningen. Ook op grond van de huidige wetgeving zijn op termijn maatregelen nodig in de vorm van geluidsschermen. Ter aanvulling op het geluidsarm asfalt dat er nu ligt.

In totaal wordt door de OMWB ongeveer 800 meter geluidsschermen voorgesteld, waarvan ongeveer 500 meter aan de westzijde van de snelweg ter hoogte van het dorp Heijningen en ongeveer 300 meter aan de oostzijde ter hoogte van de Oude en Hoge Heijningsedijk. De geschatte kosten hiervan bedragen ongeveer € 600.000 voor schermen van 3 meter hoog en ruim € 800.000,- voor schermen van 4 meter hoog.

Ook de geluidseffecten ter hoogte van het dorp Helwijk, de Helsedijk en de Kraaiendijk zijn ten onrechte niet onderzocht bij het besluit over doortrekking van de A4. Op een deel van de A4 ter hoogte van Helwijk is inmiddels dubbellaags ZOAB aangelegd. Dit is echter onvoldoende om de effecten van de toename van verkeer te compenseren, volgens het onderzoek dat de OMBW heeft verricht voor Helwijk en omgeving. De OMWB concludeert dat de aanleg van dubbellaags ZOAB over het gehele wegdeel ter hoogte van Helwijk, de Helsedijk en de Kraaiendijk nodig is. Daarmee wordt het geluid voor een belangrijk deel teruggebracht tot het niveau van voor de doortrekking van de A4. Deze maatregel is ook kosteneffectief en is daarom ten onrechte niet als maatregel opgenomen bij de doortrekking van de A4.

Vanaf 2023, maar mogelijk eerder als het verkeer groeit volgens de meest recente inzichten, zijn, volgens de OMWB, aanvullende maatregelen zoals geluidsschermen of een geluidswal nodig om aan de nu geldende geluidsnormen te kunnen blijven voldoen.

Vervolg

Op 11 december 2017 spreekt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu over de geluidsproblematiek van de A4 ter hoogte van Heijningen en Helwijk. Daarnaast gaat de gemeente elk jaar na hoeveel verkeer er over de A4/A29 is gegaan. Er kan dan berekend worden wat dit betekent voor het geluid in de omgeving. Verder vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het overleg 11 december. 

Luchtverontreiniging

Naast meer geluid, zorgt meer verkeer ook voor meer luchtverontreiniging. Op dit moment wordt aan de normen voldaan, ook bij de woningen dicht langs de snelweg. Dit betekent niet dat de lucht gezond is. Ook onder de norm kunnen mensen gezondheidsklachten hebben van verkeer.

De gemeente kan helaas weinig doen aan luchtverontreiniging door het verkeer op de A4/A29. Op dit moment doet de provincie Noord-Brabant een onderzoek naar een speciale kamperfoeliesoort die mogelijk fijnstof gedeeltelijk kan afvangen. Deze plant heeft relatief lange haren en kan naar verwachting vijf keer meer fijnstof opvangen dan andere planten. In 2019 worden de resultaten verwacht.

Documenten

Meer informatie