Overlast A4/A29

Informatie over de maatregelen tegen de overlast van verkeer op de A4/A29.

In november 2014 is het nieuw stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom geopend (zie afbeelding). Sindsdien is het verkeer over de A4/A29 door de gemeente Moerdijk sterk toegenomen. Inwoners van onder andere Heijningen en Helwijk hebben hierdoor meer last van geluid en luchtverontreiniging.

Geluidsoverlast

Kaart van doorgetrokken A4 Zuid

De gemeente heeft in 2012/2013 een jaar lang metingen laten uitvoeren in Heijningen. Dit om te kunnen bepalen wat het verschil is in geluid voor en na de openstelling van de A4. In 2015 is geluiddempend asfalt neergelegd ter hoogte van Heijningen. In 2016 is weer een jaar lang gemeten. De uitkomst was dat het geluidsniveau in 2016, ondanks de toename van het verkeer sinds de openstelling van de nieuwe snelweg in 2014, gemiddeld ongeveer hetzelfde was als in 2012/2013. Het nieuwe asfalt lijkt dus zijn werk te doen. Wel is er meer geluid in de nacht als in de periode daarvoor. Het adviesbureau verwacht echter wel dat de komende jaren het geluiddempend effect van het nieuwe asfalt gaat afnemen. Ook is het verkeer sindsdien weer verder toegenomen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente deelt de zorgen van inwoners over de toename van het geluid. Daarom zijn er een jaar lang metingen uitgevoerd. Verder heeft Rijkswaterstaat geluiddempend asfalt neergelegd op verschillende plaatsen op de A4/A29. De gemeente heeft daar meermaals bij Rijkswaterstaat op aangedrongen.

Ook is eind februari 2017 een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Deze brief is samen met de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom opgesteld. 

Vervolg

Bewoners van Heijningen en Helwijk zijn in overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente. Voor de bewoners van Heijningen zijn de concept-maatregelen vanuit Rijkswaterstaat toegelicht. Bewoners zijn blij te horen dat er eerder dan oorspronkelijk gepland was (naar verwachting in 2021 / 2022) geluidsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen komen langs de A4/A29. Ook zijn ze tevreden dat deze maatregen aan beide kanten (zowel aan de westzijde van noord naar zuid als oostzijde van zuid naar noord) van de snelweg vanuit Rijkswaterstaat uitgevoerd gaan worden. Vanuit gemeente en bewoners is er nadrukkelijk aangegeven dat door Rijkswaterstaat naast de technische onderbouwing van geluid ook naar de menselijke maat gekeken moet worden, zoals het gezondheidsaspect (uitstoot van stikstofdioxide, uit onderzoek blijkt dat verkeer vaak de boosdoener is) en het woongenot. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de individuele woningen met een hoge geluidsbelasting die in beeld zijn.

Afgesproken is dat Rijkswaterstaat nu een nadere uitwerking maakt van verschillende varianten van geluidsschermen (verschillende hoogtes en plaatsingsvarianten) en wat dat concreet oplevert qua geluidsvermindering. Als het definitief maatregelenpakket bekend is, worden er ook visualisaties uitgewerkt. Het wachten is nu op de definitieve toekomstige verkeerscijfers vanuit de provincie, de zogenaamde BBMA (BrabantBrede Modelaanpak). Eind november volgt er overleg met Rijkswaterstaat, de werkgroep geluid Heijningen en wethouder Désirée Brummans met een presentatie vanuit Rijkswaterstaat.
Ook met de bewoners in Helwijk vindt in november een overleg plaats met Rijkswaterstaat en de gemeente. Hier worden de mogelijke maatregelen besproken die uit het BBMA naar voren komen.

Luchtverontreiniging

Naast meer geluid, zorgt meer verkeer ook voor meer luchtverontreiniging. Op dit moment wordt aan de normen voldaan, ook bij de woningen dicht langs de snelweg. Dit betekent niet dat de lucht gezond is. Ook onder de norm kunnen mensen gezondheidsklachten hebben van verkeer.

De gemeente kan helaas weinig doen aan luchtverontreiniging door het verkeer op de A4/A29. Op dit moment doet de provincie Noord-Brabant een onderzoek naar een speciale kamperfoeliesoort die mogelijk fijnstof gedeeltelijk kan afvangen. Deze plant heeft relatief lange haren en kan naar verwachting vijf keer meer fijnstof opvangen dan andere planten. In 2019 worden de resultaten verwacht.

Documenten

Meer informatie