Overlijden aangeven

Aangifte wordt gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. In de meeste gevallen regelt de uitvaartondernemer de aangifte.

Aangifte als uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Dit kan alleen met behulp van eHerkenning. U krijgt dan een verlof tot begraven/cremeren toegestuurd.

Online aangifte doen

Inplannen begrafenis

Als uitvaartondernemer kunt u een begrafenis op één van de gemeentelijke begraafplaatsen hier inplannen:

Aangifte als nabestaande

Meestal regelt de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden. U kunt dit als nabestaande echter ook zelf doen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak maken. Neem bij de afspraak een geldig legitimatiebewijs mee, verklaring van overlijden, doodsoorzaakverklaring (couvert B) en eventueel het trouwboekje.

Afspraak maken

Overlijdt iemand in Nederland, dan wordt aangifte gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. De termijn waarbinnen de crematie of begrafenis moet plaatsvinden, is binnen 6 werkdagen na overlijden.

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. U krijgt het verlof tot begraven/cremeren en het uittreksel per post toegestuurd.

Aangiften die op werkdagen voor 12.00 uur zijn ontvangen, worden dezelfde dag afgehandeld. Uw aangifte wordt altijd beantwoord met de melding dat de aangifte is verwerkt.

Overlijden kort na de geboorte

Ook als het kind overlijdt binnen de aangiftetermijn van 3 dagen, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Een overlijdensaangifte is gratis.

Online aangifte van overlijden als uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. U krijgt dan een verlof tot begraven/cremeren toegestuurd: Aangifte doen van overlijden.

  • De Uitvaartondernemer vermeldt op het couvert-B het aktenummer;
  • Het couvert-B (met vermelding van het aktenummer), de originele verklaring van overlijden, eventueel de waarschuwing niet-natuurlijke dood en het aanvraagformulier grafuitgifte algemene begraafplaats Klundert en Zevenbergen worden wekelijks door de uitvaartverzorger opgestuurd naar de gemeente.

Inplannen begrafenis

Als uitvaartondernemer kunt u een begrafenis op één van de gemeentelijke begraafplaatsen hier inplannen:

Aangifte als nabestaande

Aangifte aan de balie door nabestaande

  • Maak een afspraak;
  • Persoonlijk aangifte doen;
  • Geldig origineel legitimatiebewijs meenemen;
  • Verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer;
  • Bij uitstel van begrafenis/crematie: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts;
  • Doodsoorzaakverklaring (couvert B);
  • Eventueel het trouwboekje.
  • U krijgt na de aangifte een verlof tot begraven/cremeren mee. Deze moet u afgeven aan de uitvaartondernemer.

Niet-natuurlijke dood of ontleding

Is er sprake van een niet-natuurlijke dood dan is nodig: verklaring van geen bezwaar begrafenis/crematie afgegeven door Officier van Justitie (deze wordt rechtstreeks naar gemeente gestuurd).

Is er sprake van ontleding dan is nodig: een verklaring van een anatomisch laboratorium en een kopie van de wilsbeschikking (deze verklaringen worden rechtstreeks naar de gemeente gestuurd).

Gerelateerde producten