Permanente steiger Waterbus voor Willemstad

Geplaatst: 3-5-2017

Een permanente steiger zodat de Waterbus aan kan leggen in Willemstad, een belangrijke impuls voor toerisme en recreatie in de gemeente Moerdijk, en het voortzetten van de succesvolle samenwerking tussen de gemeente, Waterpoort, het Droomfonds én Aquabus, de organisatie achter de Waterbus. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Moerdijk.

In de zomer van 2016 voer de Waterbus op woensdagen voor het eerst vanuit Dordrecht naar Willemstad, en vervolgens op en neer naar eiland Tiengemeten. Hiertoe werd aan de kop van de haven een tijdelijke steiger gecreëerd, omdat de Waterbus geen gebruik kan maken van de bestaande voorzieningen in de Willemstadse haven.

Groot succes

De pilot vorig jaar bleek een groot succes. Vanaf juli tot en met september 2016 maakten 3500 mensen gebruik van deze nieuwe waterverbinding op het Haringvliet. Ongeveer een derde van dit aantal was in Willemstad opgestapt. De samenwerking tussen de Waterbus en de gemeente is onderdeel van het Droomfondsproject wat ook doorgezet wordt in 2017 en 2018, waardoor de natuurgebieden in en rondom het Haringvliet en Hollandsch Diep beter bereikbaar zijn. Op deze wijze ontstaan er meer natuur- en recreatiemogelijkheden in Willemstad en omgeving, ook vanuit de Randstad. Gezien de grote belangstelling wil de Waterbus dit jaar de dienstregeling uitbreiden met vaardagen op woensdag, donderdag en zondag.

Enthousiasme voor de plannen

Begin april presenteerde de Waterbus de plannen aan de inwoners van Willemstad tijdens de stadsavond. Op de voorstellen kwamen positieve reacties. De plannen betekenen een betere bereikbaarheid van Willemstad en natuurgebieden over het water. Wethouder Thomas Zwiers: “het betekent een mooie stap voor Willemstad, ook vanwege de verbetering van de bereikbaarheid van het eigenlijk nabijgelegen, maar normaal gesproken lastig bereikbare Tiengemeten. Daarnaast is het wellicht mogelijk om de functie van de aanlegsteiger te verbreden en is het mogelijk ook andere aanbieders van toeristische, recreatieve producten er gebruik van te laten maken. Duidelijk is wel dat deze steiger geen alternatief zal zijn voor de riviercruises. De gemeente gaat verder bekijken welke partijen de steiger ook kunnen gebruiken en of zij ook kunnen bijdragen in de kosten van de exploitatie van de steiger”.

Aanleg steiger

Het college wil allereerst de mogelijkheid onderzoeken om Aquabus BV de opdracht te geven voor de aanleg van de permanente steiger. Deze partij heeft de benodigde ervaring en expertise hiervoor in huis. Een permanente voorziening bestaat uit een ponton met een afmeting van 30 x 6 meter, en wordt voorzien van een 15 meter lange loopbrug en diverse hekwerken. De aanlegsteiger moet voldoen aan diverse bruikbaarheids- en veiligheidseisen. Voor een passende afmeervoorziening wordt een financiering van 190.000,- euro gevraagd. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de plannen.