Dhr. T.H.R. Zwiers

Gegevens over Dhr. T.H.R. Zwiers
Naam: Dhr. T.H.R. Zwiers
Achternaam Zwiers
Voornaam Thomas
Voorletters T.H.R.
Functie(s): 1e Loco-burgemeester, Wethouder
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Portefeuille:
  • Economische aangelegenheden
  • Werk en Inkomen
  • Onderwijs (aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt)
  • Mobiliteit

Vervanging portefeuille: wethouder D.J. Brummans