Afwijken gemeentelijk inkoopbeleid voor de organisatie van en communicatie over de Opstapdagen in 2018

Het college besluit:
Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor de organisatie van en communicatie over de Opstapdagen in 2018 waarbij er in tegenstelling tot het gemeentelijk beleid enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed aan het bedrijf Code C.

In november 2017 zijn door Code C bij wijze van proef 3 opstapdagen georganiseerd in de kernen Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten. Bij een succesvolle aanpak was de intentie om ook dergelijke opstapdagen voor de andere 8 kernen te organiseren in 2018. En dit is het geval, de 3 opstapdagen zijn positief ontvangen. Code C heeft tijdens de proef een goed werkend format opgezet met een lokaal netwerk. Het is voor hen daarom mogelijk de nieuwe opstap-dagen vrij gemakkelijk en goedkoper te kopiëren naar de andere kernen. Na dit jaar is de opdracht volledig afgerond, er volgt geen nieuwe vervolgopdracht. Met de organisatie van de nieuwe opstapdagen komen de kosten boven de € 30.000 uit. De eerste opdracht had een waarde van circa € 24.000, de vervolgopdracht bedraagt ongeveer € 18.000 (totaal ca. € 42.000). Boven deze grens moet er volgens het gemeentelijk inkoopbeleid bij meerdere partijen een offerte worden opgevraagd. Het college besluit daarom af te wijken van het gemeentelijk beleid door deze opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden.