Markering stroomgaten Watersnoodramp 1953

Het college besluit:

  1. In te stemmen met deelname aan het project Markeren Stroomgaten Watersnoodramp 1953 waarbij 
    1. vier locaties in gemeente Moerdijk gemarkeerd worden met een markeringszuil
    2. een regiosteen wordt geplaatst in Heijningen
    3. we onze connecties inzetten om de informatie beschikbaar in de gemeente (onder andere bij de heemkundekringen) bij het project in te brengen
    4. we via onze connecties nagaan of er vrijwilligers zijn om de zuilen te controleren en schoon te houden
  2. De kosten van € 10.890 te financieren uit het budget toerisme en recreatie, overige uitgaven (6561300/43710)

Het is 65 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Een ramp die we willen blijven herdenken. Met het project ‘Markering Stroomgaten’ worden alle 96 stroomgaten, die zijn ontstaan ten gevolge van deze ramp, gemarkeerd met een markeringszuil. Doel is om inzichtelijk te maken waar de stroomgaten zich bevonden en om de verhalen te vertellen over de Watersnoodramp. Vier van deze stroomgaten zijn in gemeente Moerdijk gevestigd. De zuilen worden met elkaar en met het landschap verbonden door routes in een app, met ook aandacht voor onder andere terpen, verdronken dorpen en kreken. De verhalen en informatie in de app worden verbonden met fysieke, zichtbare locaties, zodat een nieuwe beleving ontstaat en mensen zich bewust blijven en worden gemaakt van wat zich 65 jaar geleden heeft afgespeeld.