Subsidieverlening cultureel programma Stichting d’Engelenburgh, Fijnaart

Het college besluit:

  1. Aan Stichting d’Engelenburgh voor 2018 een subsidie te verlenen van € 2.920, - voor het uitvoeren van haar culturele programma.
  2. De kosten te dekken uit 6561102 (Overige cultuur en recreatie) 44255 (Eenmalige subsidies)

In 2017 heeft Stichting d’Engelenburgh een initiatiefsubsidie ontvangen voor haar culturele programma. Dit bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten op het terrein van muziek, literatuur of kunst,  concerten van de Young Piano Masters Society, een maandelijks open podium en deelname aan het Open Monumentenweekend. Voor 2018 heeft Stichting d’Engelenburgh opnieuw subsidie aangevraagd waarmee de activiteiten verder kunnen worden uitgebreid. Uit het jaarverslag van Stichting d’Engelenburgh blijkt dat haar activiteiten een welkome en goede aanvulling zijn op het culturele aanbod in de gemeente Moerdijk en zo bijdraagt aan levendige kernen. Het college heeft besloten om voor 2018 een subsidie van € 2.920, - te verlenen, zijnde het begrote exploitatietekort.