Conceptbegroting 2019 GR Havenschap Moerdijk

Het college besluit:
De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019 van de GR Havenschap Moerdijk.

Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2019 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR als enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2019 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen.