Concept meerjarenbegroting ICT WBW 2019-2022.

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting ICT WBW 2019-2022.
  2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de ICT-WBW op te nemen van € 680.040.

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT-infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werkt gemeente Moerdijk  met een aantal gemeenten in de regio samen in de Gemeenschappelijke Regeling SAMENWERKING ICT West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de concept meerjarenbegroting voor 2019-2022 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. De begroting sluit aan bij  de producten en diensten die de gemeente de komende jaren af wil nemen. Daarnaast is de begroting in lijn met de vooraf aangeboden richtlijnen en de door ICT WBW vastgestelde kadernota 2019. Er wordt daarom voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting 2019-2022.