Verlenging Subsidieverlening project Fenderts Muzikaal Schoolkabaal

Het college besluit:

  1. De termijn voor de reeds verleende subsidie aan Stichting Fijnaart Muzikaal voor het project  Fenderts Muzikaal Schoolkabaal met een jaar te verlengen van 4 naar 5 jaar;
  2. Dit schriftelijk aan Stichting Fijnaart Muzikaal kenbaar te maken via een beschikking;
  3. Het jaarlijkse subsidiebedrag van € 4.500, - ten laste te brengen van productnummer 6511000, muziekeducatie.

Op 7 juli 2017 heeft het college besloten om aan Stichting Fijnaart Muzikaal een subsidiebedrag van € 4.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het geven van muzieklessen aan groep 6 op de drie basisscholen in Fijnaart voor een periode van 4 jaar. Dit in het kader van het project Fenderts Muzikaal Schoolkabaal. Het fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de Impuls Muziekonderwijs recent extra budget gekregen voor het uitvoeren van de laatste tranche. Hierdoor kan het Project Fenderts Muzikaal Schoolkabaal in aanmerking komen voor een bijdrage van in totaal € 20.000,-. Met deze extra bijdrage kan het project voor drie jaar lang muziekles geven aan groep 3 tot en met 8 van de drie scholen in Fijnaart in plaats van alleen de groepen 6. Het fonds voor Cultuurparticipatie vraagt echter een toezegging van subsidie van de gemeente tot en met 2021 terwijl de huidige verlening tot en met 2020 loopt. Het college staat nog steeds achter het project en juicht deze extra uitbreiding van harte toe. Het college heeft dan ook besloten om de bestaande subsidieverlening met een jaar te verlengen.