Verlenging convenant Project “Jeugd Preventie Overleg” (JPO)

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het (aangepaste) convenant Project “Jeugd Preventie Overleg”
  2. In te stemmen met de verlenging van het convenant.

Het convenant Project “Jeugd Preventie Overleg” reguleert de samenwerking tussen de gemeente Moerdijk, de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Sport en Welzijn, Halt, Novadic-Kentron Groep en het zorg- en veiligheidshuis De Markiezaten. Dit met het doel een effectieve aanpak van de jeugdoverlast in de openbare ruimte inhoud te geven. In deze aanpak wordt zowel een groepsgerichte als een persoonsgerichte aanpak uitgevoerd.
Deze werkwijze krijgt al gedurende jaren vorm op basis van een convenant dat qua termijn verstreken is;  het voorliggende convenant is een verlenging hiervan en juridisch noodzakelijk om deze succesvolle werkwijze te continueren.