Aanwijzing leden besturen Verbonden Partijen collegeperiode 2018-2022

Het college besluit:
Collegeleden aan te wijzen als leden plaatsvervangend leden voor de onderstaande Verbonden Partijen volgens onderstaand overzicht.

Naam regeling Orgaan Lid of leden Plaatsvervangend lid
Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
Havenbedrijf Moerdijk NV AVA Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)
Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk (BVO) Bestuur Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) Geen (de regeling voorziet niet in plaatsvervanging)
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant Raad van Toezicht E. Schoneveld (wethouder) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant Bestuur E. Schoneveld (wethouder) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
Stichting Inkoopbureau West-Brabant Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (in liquidatie) Algemeen Bestuur D.J. Brummans (wethouder) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Algemeen Bestuur C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) E. Schoneveld (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant Algemeen Bestuur E. Schoneveld (wethouder) Geen (de regeling voorziet niet in plaatsvervanging)
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Algemeen Bestuur Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) D.J. Brummans (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling Omgevings-dienst Midden- en West-Brabant Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) D.J. Brummans (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West (BVO) Bestuur C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) E. Schoneveld (wethouder)
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder)
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Algemeen Bestuur Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) D.J. Brummans (wethouder)
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig SchoolverlatenAlgemeen Bestuur E. Schoneveld (wethouder) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Algemeen Bestuur C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) E. Schoneveld (wethouder)
NV Rewin West-Brabant AVA C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)
Brabant Water NV AVA D.J. Brummans (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)
BNG NV C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)