B-stuk verzoek vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk om financiële tegemoetkoming advocaatkosten

Het college besluit:
De raad voor te stellen de vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk een schriftelijke reactie te sturen met als boodschap dat bij uitzondering en coulance een deel van de advocaatkosten betaald zullen worden door de gemeente Moerdijk.

Vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk (vBBA) heeft in haar brief van 31 mei 2018 de gemeenteraad verzocht om een financiële bijdrage voor de gemaakte advocaatkosten bij de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan van de Noordelijke Randweg Zevenbergen. Omdat het geen mediation-traject betreft en op voorhand geen afspraken hierover zijn gemaakt, is de gemeente niet verplicht om een bijdrage te geven aan de vBBA. Maar uit coulance en door de constructieve samenwerking wordt eenmalig een uitzondering gemaakt en zal de gemeente de helft van de kosten vergoeden. Dit zal middels een brief kenbaar gemaakt worden aan de vereniging.