Tijdelijk gedogen extra opslagmogelijkheid van droge pluimveemest Oude Heijningseweg 1 in Heijningen

Het college besluit:
In afwijking van de verleende vergunning gedogen dat de opslagmogelijkheid voor droge pluimveemest aan de Oude Heijningseweg 1 in Heijningen tijdelijk wordt verhoogd van 14.000 ton naar circa 32.000 ton.

BMC Moerdijk b.v. heeft een biomassacentrale aan de Middenweg 36a in Moerdijk. Door middel van verbranding van pluimveemest wekt zij ter plaatse duurzame energie op. Het bedrijf verwerkt hiervoor bijna 1/3 van het totale landelijke aanbod van pluimveemest. De centrale moet echter worden onderhouden. Wegens een niet voorziene omstandigheid tijdens dit grootonderhoud, kan men nu tijdelijk het wekelijkse aanbod van circa 9.000 ton mest niet meer goed verwerken en stapelt de mest zich binnen de inrichting op. Daarmee dreigt de opwekking van duurzame energie en verwerking van de pluimveemest in gevaar te komen. Ook aanleverende pluimveebedrijven kunnen hierdoor minder gemakkelijk hun mestvoorraad kwijt. Een tijdelijke alternatieve locatie is dus noodzakelijk. Het college van Moerdijk gedoogt om die reden nu tijdelijk tot en met 31 december 2018 een extra opslagmogelijkheid van droge pluimveemest voor een loon- en akkerbouwbedrijf aan de Oude Heijningseweg 1 in Heijningen. De al bestaande maximaal toegestane opslagcapaciteit van dit bedrijf mag in afwijking van de verleende vergunning nu tijdelijk worden verhoogd van 14.000 ton naar 32.000 ton mest. Na afloop van de gedoogtermijn dient het bedrijf de opslagcapaciteit weer terug te brengen tot de vergunde situatie.