Moerdijk Marketing bijdrage Havenkoor Fortitudo Willemstad voor het Shanty & Seasong Festival

Het college besluit:
In te stemmen met een bijdrage van € 4.000,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Haven-koor Fortitudo Willemstad voor het Shanty & Seasong Festival.

Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Shanty & Seasong Festival Willemstad trekt al jaren deelnemers en bezoekers uit het hele land naar gemeente Moerdijk en biedt daarmee de kans om Willemstad en omgeving aan een breed publiek te laten zien. Daarnaast stimuleert het evenement trots bij de eigen inwoners. Voor dit evenement is een evenementen-subsidie en een Moerdijk Marketing subsidie verstrekt. In totaal wordt het evenement ondersteund met € 7.000,00 subsidie.