Wijzigingen CAR - UWO-artikelen en salarisbedragen Cao Gemeenten 2017 – 2019

Het college besluit:
De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 9 oktober 2017 (TAZ/U201700653 en TAZ/U201700735) per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Moerdijk overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel.

In de LOGA-circulaires zijn wijzigingen opgenomen in verband met de uitwerking van de Cao gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019. In de LOGA-circulaires staan de wijzigingen in de CAR/UWO die volgen uit de afspraken over:

  1. salariswijzigingen welke per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 ingaan;
  2. aanstellingen op grond van de banenafspraak;
  3. verklaring Omtrent het Gedrag;
  4. zwaarwegend advies.

Deze wijzigingen krijgen pas rechtskracht op het moment dat ze door het college zijn vastgesteld. De wijzigingen zijn technisch en redactioneel van aard en hebben geen directe personele gevolgen.