Besluitenlijst B&W vergadering 28 augustus 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 28 augustus 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 augustus 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 augustus 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de “Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de
  doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur gemeente Moerdijk” conform vast te stellen en de “Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur gemeente Moerdijk”, vastgesteld op 13 december 2007, in te trekken.

  In de “Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur” is geregeld waaraan het college moet voldoen bij het uitvoeren van de (verplichte) art. 213a-onderzoeken en is geregeld op welke wijze de raad bij de onderzoeken betrokken wordt en over de onderzoeken wordt geïnformeerd. De huidige verordening dateert uit 2007. Nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaring nopen tot actualisatie. Een en ander heeft geresulteerd in een meer eigentijdse verordening ex art. 213a Gemeentewet, met de modelverordening van de VNG als basis.