(definitieve) beslissing op aanvraag omgevingsvergunning Maltha Glas, Glasweg 7-9 Heijningen

Het college besluit:
De definitieve omgevingsvergunning te verlenen voor het verhogen van de schoorsteen, op het buitenterrein permanent opslaan van glas tot een hoogte van 12 meter en het actualiseren van de vergunningssituatie (milieu) met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen.

De inrichting van Maltha Glasrecycling Nederland BV (Maltha) is sinds 1992 gevestigd aan de Glasweg 7 en 9 te Heijningen. Maltha verwerkt op haar locatie op Dintelmond per jaar 330.000 ton consumentenglas tot hoogwaardige grondstof voor de glasverwerkende industrie. Wijzigingen in de markt leiden ertoe dat er vanuit klanten vraag ontstaat naar diverse halffabricaten. Maltha speelt in op deze marktontwikkelingen en heeft in 2015 een nieuwe glasverwerkingsinstallatie gerealiseerd in de bestaande fabriekshal. Hiermee kan een aanzienlijk groter deel van het glasafval worden verwerkt tot grondstof en ontstaat er minder restafval. Dit vraagt om aanpassingen in de procesvoering. Maltha slaat zowel het onbewerkte als het bewerkte glas (deels) op het buitenterrein op. Het glas wordt opgeslagen op verschillende hopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een natuurlijke hellingshoek. Rondom de hopen is manoeuvreerruimte nodig. Meer batches leidt ertoe dat er meer verschillende glashopen liggen, met daartussen rijd- en manoeuvreerruimte. Voor een continue en efficiƫnte bedrijfsvoering zouden sommige hopen moeten kunnen groeien tot een maximale hoogte van 12 meter, voordat ze afgevoerd worden. In het vigerende bestemmingsplan is bepaald dat de hoogte van buitenopslag niet meer mag bedragen dan 6,5 meter. Op 18 mei 2011 is aan Maltha een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van glas tot een hoogte van 12 meter voor de duur van 5 jaar. Op dit moment is de machine geplaatst en is er nog steeds behoefte aan glasopslag met een hoogte van 12 meter. In de actualisatie van de vergunning zijn voorschriften opgenomen waardoor handhavend optreden ten tijde van overlastsituaties voor de omgeving beter mogelijk is.