Wijziging principeverzoek De Langeweg 22

Het college besluit:
In principe in te stemmen met het verzoek om op deze locatie maximaal 48 cliënten toe te staan voor de maatschappelijke functie, op voorwaarde dat: 

  • onderbouwd wordt dat voldaan wordt aan de voorwaarden op het gebied van verkeersontsluiting, gezondheid en externe veiligheid die in de Visie buitengebied worden genoemd, waarbij bijzonder aandacht wordt besteed aan het aspect verkeer; 
  • de hoofdbestemming in het op te stellen bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’ wordt en de kantoorfunctie als ondergeschikte functie wordt toegestaan.

In november 2016 heeft het college positief besloten over een principeverzoek voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk aan De Langeweg 22 te Zevenbergen. Nu het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling wordt opgesteld, blijken de ideeën over de invulling af te wijken van de oorspronkelijke principe-aanvraag. De initiatiefnemer heeft verzocht om het aantal cliënten voor deze functie uit te mogen breiden van de oorspronkelijk aangevraagde 24 personen naar 48 personen (exclusief een nog onbekend aantal begeleiders). Het college besluit onder voorwaarden in te stemmen met het verzoek voor uitbreiding van het aantal cliënten.