15 Afwijken gemeentelijk inkoopbeleid voor het uitvoeren van de pilot Bravoflex Moerdijk in 2019 en 2020

Vertrouwelijk besluit d.d. 11-09-2018, vanaf heden openbaar
 Het college besluit:

  1. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor het uitvoeren van de pilot Bravoflex Moerdijk in 2019 en 2020 waarbij er in tegenstelling tot het gemeentelijk beleid enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed aan Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN).
  2. Kennis te nemen van de concept uitvraag.

Na het wegvallen van buslijnen in de avonduren en zondag in verschillende kernen in Moerdijk is in 2016 een onderzoek opgestart om te bezien of er alternatieven bedacht kunnen worden om toch vervoer op deze tijdstippen aan te kunnen bieden aan inwoners en bezoekers van de gemeente Moerdijk. Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en veelvuldig overleg met de provincie Noord-Brabant, Arriva, RWB-KCV (Deeltaxi West-Brabant organisatie) en PZN (uitvoerder Deeltaxi West-Brabant) zijn we in overstemming met elkaar gekomen om een pilot genaamd Bravoflex Moerdijk uit te gaan voeren voor de komende 2 jaar. Om op een effectieve en efficiënte wijze de pilot uit te voeren heeft het college besloten af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid en het mogelijk te maken een overeenkomst aan te gaan met PZN, samen met de provincie Noord-Brabant en Arriva.  Vanaf aanstaande december gaat in Moerdijk de Deeltaxi onder de naam Bravoflex het openbaar vervoer binnen de gemeente in de avonduren (vanaf 18:00 of 19:00 uur) en  weekenden verzorgen. Op momenten dat de grote bus niet rijdt, kunnen inwoners en bezoekers van Moerdijk met een deeltaxi naar een OV-knooppunt of een andere OV-halte reizen. Station Zevenbergen, station Lage Zwaluwe, station Oudenbosch, busstation Oud Gastel, Dinteloord halte Zuideinde en Numansdorp halte A29 zijn de OV-knooppunten waar vanaf en naartoe gereisd kan worden. De ritten worden tegen een vast tarief gereden en zijn vooraf te reserveren via een app of telefonisch. Interessant aan deze businesscase is de combinatie van OV- en Wmo-vervoer onder één noemer (Bravoflex).
Deze pilot met een duur van 2 jaar wordt gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget West-Brabant en een bijdrage van een derde deel van de gemeente Moerdijk. Uit de evaluatie van deze pilot moet blijken of deze voorziening een verdere toekomst heeft in Moerdijk en wie de tekorten financiert. Daarnaast is het leerpunt van deze pilot of dit principe (OV via deeltaxi/regiotaxi) uitvoerbaar is in (andere) gebieden waar op dit moment nog grote bussen rijden met een geringe vraag naar vervoer.  De exploitatie van de regiotaxi kan dan, ondanks het tekort, voordeliger zijn dan met de grote bus. Bij de opzet van deze pilot is gecalculeerd met een aantal ritten van 100 per maand.