Aanscherpen Financiële verordening gemeente Moerdijk

Het college besluit:
De raad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Moerdijk conform vast te stellen en de Financiële verordening, vastgesteld op 7 december 2017, in te trekken.

De huidige Financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn geregeld, dateert van 7 december 2017. In de praktijk bleek de verordening op enkele onderdelen, waaronder het voteren van kredieten en de wijze van administratieve verwerking, niet helder genoeg omschreven te zijn. Gelet hierop is de verordening aangescherpt.