Gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

Het college besluit:

  1. deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant;
  2. de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant vast te stellen.

Veilig Thuis West-Brabant is in 2015 gestart als nieuwe organisatie onder aansturing van de 18 samenwerkende gemeenten met Breda als centrumgemeente. De regionale stuurgroep heeft in de loop van 2017 opdracht gegeven tot het actualiseren van de samenwerkingsafspraken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot akkoord van de stuurgroep met het opstellen van een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling, een “centrumregeling”, en de vraag aan de regiogemeenten om deze regeling te treffen.